Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Ankieta dla Zamawiających dot. udziału podwykonawców i podmiotów trzecich w postępowaniach o zamówienie publiczne w 2014 r.
Zapraszamy Zamawiających do wypełnienia ankiety dot. udziału podwykonawców i podmiotów trzecich w postępowaniach o zamówienie publiczne w 2014 r.
2015-08-20 09:20:04
więcej
Platforma eKatalogi – nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych
W związku z planowaną, pierwszą aktualizacją sytemu Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów - eKatalogi, Urząd Zamówień Publicznych zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie propozycji zmian, które mogą wpłynąć na ulepszenie jej funkcjonalności.
2015-06-24 10:42:49
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – konsultacje
Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
2015-08-14 10:38:14
więcej
Ruszyła inicjatywa "Obywatel"
Dnia 31 lipca 2015 roku została uruchomiona nowa strona www.obywatel.gov.pl, na której udostępniono 101 kart opisujących najbardziej popularne usługi publiczne, jakie administracja świadczy dla obywateli
2015-08-07 15:01:41
więcej
Zalecenia Rady Ministrów dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych
W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła zalecenia nakładające na instytucje administracji rządowej obowiązki w zakresie uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
2015-08-05 15:05:25
więcej
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2015
Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem UZP obejmującym drugi kwartał 2015 r.
2015-07-24 10:03:50
więcej
Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r.
2015-07-06 08:52:12
więcej
Uruchomienie pilotażu systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System) w obszarze zamówień publicznych
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2015 roku Komisja Europejska uruchomiła program pilotażowy modułu „Zamówienia publiczne” w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (Internal Market Information System - tzw. system IMI).
2015-05-27 16:05:40
więcej
Zmiana brzmienia przepisu art. 91 ust. 3a oraz art. 93 Prawa zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 lipca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605), w która w art. 2 zmienia art. 91 ust. 3a oraz art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2015-07-01 16:13:53
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
25Cze
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
W dniu 25 czerwca 2015 r. w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium zatytułowane „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2015-06-26 14:09:50
więcej
15Cze
Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – zrealizowane szkolenia
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 15 oraz 19 czerwca 2015 roku w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyły się dwa szkolenia zatytułowane „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych”.
2015-06-23 10:06:14
więcej
29Maj
Kontrola zamówień publicznych - seminarium
29 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Kontrola zamówień publicznych”.
2015-06-02 09:52:47
więcej
6Maj
Informacja o seminarium "Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców"
„Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców” - seminarium organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 6 maja 2015 r. w Warszawie
2015-04-21 12:24:29
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links