Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Uprawnienie do wykorzystania środków wzruszalności umowy o zamówienie publiczne przysługuje bezpośrednio podmiotom zainteresowanym oraz Prezesowi UZP jako centralnemu organowi właściwemu w sprawach zamówień publicznych
Granicę uprawnienia zamawiającego do opisu parametrów technicznych zamawianego pojazdu w taki sposób, by opowiadał jego uzasadnionym potrzebom, a co za tym idzie sprecyzowania przedmiotu zamówienia w oparciu o określone minimalne standardy i parametry techniczne, wyznaczają przepisy ustawy Pzp. Dokonywanie zatem opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, traktować należy jako naruszenie uczciwej konkurencji.
2014-07-29 09:15:51
więcej
Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2014 r. Rada Ministrów po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Członkowie Rady Ministrów nie zgłosili żadnych uwag do ww. dokumentu.
2014-07-28 16:17:34
więcej
Sejm uchwalił w dniu dzisiejszym nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2014-07-25 12:53:11
więcej
Ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (stan prawny na dzień 25 lipca 2014 r.)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), która w art. 19 zmienia ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2014-07-25 12:34:09
więcej
Publikacja w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 lipca 2014 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 964, został ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.
2014-07-24 15:27:55
więcej
Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2014
Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym numerem Informatora UZP.
2014-07-22 11:09:22
więcej
Przewodnik po zamówieniach publicznych na innowacje – Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation
Szanowni Państwo, Poniżej zamieszczamy link do angielskiej wersji językowej Przewodnika po zamówienia publicznych na innowacje - Guidance for public authorities on Public Procurement of Innovation, opracowanego przez ICLEI – Local Governments for Sustainability.
2014-07-16 12:57:59
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
30Cze
Zielone zamówienia publiczne - VII edycja szkoleń
Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 30 czerwca br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się doroczne szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach przetargowych.
2014-07-01 10:00:16
więcej
17Cze
Konferencja "eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych"
17 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-06-18 15:53:51
więcej
6Cze
Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Gdyni
W dniu 6 czerwca 2014 r. w Gdyni odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja zatytułowana „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-06-10 09:04:19
więcej
29Maj
Seminarium "Praktyka udzielania zamówień publicznych w zakresie czynności przygotowaczych" w Warszawie
W dniu 29 maja 2014 r. w Warszawie odbyło się seminarium pt. "Praktyka udzielania zamówień publicznych w zakresie czynności przygotowawczych"
2014-05-30 15:40:07
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links