Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Kolejne nabory ofert w kategorii Meble biurowe i Artykuły biurowe na platformie eKatalogi
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Urząd Zamówień Publicznych ogłosił na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi kolejne nabory ofert w kategorii MEBLE BIUROWE i ARTYKUŁY BIUROWE w ramach określonych poniżej gałęzi drzewa CPV.
2015-05-05 10:46:03
więcej
Nabory ofert w kategorii Meble biurowe i Artykuły biurowe na platformie eKatalogi
Z przyjemnością zawiadamiamy, że Urząd Zamówień Publicznych, na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi, ogłosił nabory ofert w kategorii ARTYKUŁY BIUROWE. Otwarte są również nabory ofert w kategorii MEBLE BIUROWE, w ramach określonych gałęzi drzewa CPV.
2015-01-21 15:16:54
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Seminarium „Kontrola zamówień publicznych” w Warszawie 29.05.2015 r.
Zapraszamy do udziału w seminarium Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Kontrola zamówień publicznych”.
2015-05-19 15:43:24
więcej
O formie dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu decydują przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów
O formie dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie decyduje wola zamawiającego wyrażona w wezwaniu do ich uzupełnienia, lecz przepisy rozporządzenia w sprawie dokumentów – orzekł Sąd Okręgowy w Kaliszu w wyroku z dnia 26 marca 2015 r. (sygn. akt: II Ca 675/14).
2015-05-11 15:13:44
więcej
Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2015-05-06 09:59:02
więcej
Konsultacje dotyczące oceny skuteczności procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych wprowadzonych dyrektywą 2007/66/WE
Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje mające na celu dokonanie oceny skuteczności procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, wprowadzonych dyrektywą 2007/66/WE.
2015-04-28 11:33:53
więcej
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie KIO dotyczące postępowania pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej”
W dniu 20 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy wydał wyrok w sprawie wywołanej skargami na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2015 r. sygn. akt KIO 2748/14 w przedmiocie odrzucenia odwołania Poczty Polskiej S.A. od czynności Zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych od czynności wyboru oferty InPost S.A. jako oferty najkorzystniejszej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej”.
2015-04-27 16:19:08
więcej
Konsultacje społeczne prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie zamówień publicznych i własności intelektualnej
Zachęcamy do udziału w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach dotyczących powiązania kwestii zamówień publicznych z ochroną praw własności intelektualnej.
2015-04-23 12:41:04
więcej
Projekty ustaw: Prawo zamówień publicznych i o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych
Uprzejmie informujemy, że projekty w/w ustaw zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz upublicznione na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, OSR, załącznikami do OSR-ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodność i pismami przewodnimi.
2015-04-21 16:22:24
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
9Kwi
Publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”
9 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.
2015-04-29 15:52:40
więcej
6Maj
Informacja o seminarium "Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców"
„Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców” - seminarium organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 6 maja 2015 r. w Warszawie
2015-04-21 12:24:29
więcej
27Mar
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
27 marca 2015 r. w Lublinie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych przy współpracy Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej seminarium pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2015-03-31 16:23:57
więcej
26Lis
Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych
26 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych. W seminarium uczestniczyło 60 osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego
2014-12-05 13:41:43
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links