Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczący przesłanek umorzenia postępowania odwoławczego
Kompetencja Krajowej Izby Odwoławczej do umorzenia postępowania odwoławczego w razie uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu zależy od prawidłowego ustalenia, że do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca w przepisanym trzydniowym terminie – orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. (sygn. akt: X Ga 240/14).
2014-09-25 11:42:38
więcej
Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczący uzupełniania braków formalnych odwołania
„Niezłożenie pełnomocnictwa”, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy Pzp winno być rozumiane jako wszelkiego rodzaju wadliwości uniemożliwiające nadanie biegu odwołaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (sygn. akt: XIX Ga 385/14).
2014-09-25 11:02:46
więcej
Wyroku SO w przedmiocie kwestii: (1) terminu związania ofertą oraz (2) wzajemnej relacji rozstrzygnięć KIO w zakresie zastrzeżeń do wyniku kontroli i odwołania, dotyczących tego samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r. wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt XXIII Ga 924/14, na skutek skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sygn. akt KIO 449/14 wypowiedział się w kwestii problematyki związania ofertą oraz wykładni oświadczeń woli wykonawcy składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących związania złożoną przez niego ofertą oraz wzajemnej zależności i powiązania dwóch postępowań prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą.
2014-09-23 15:55:56
więcej
Publikacja ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 września 2014 r. została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232.
2014-09-19 11:13:45
więcej
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2014-09-18 11:10:52
więcej
Zmiana przepisu art. 165 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dotycząca kontroli doraźnych Prezesa Urzędu związanych z wdrażaniem programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.
Uprzejmie informujemy, iż 13 września 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146), która w art. 83 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych.
2014-09-12 15:41:49
więcej
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Krakowie - zaproszenie do udziału
Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych w dniu 22.09.2014 r. w Krakowie pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-09-08 12:40:47
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
22Wrz
Konferencja "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" w Krakowie
22 września 2014 r. w Krakowie odbyła się konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-09-23 11:49:16
więcej
30Cze
Zielone zamówienia publiczne - VII edycja szkoleń
Uprzejmie informujemy, że w dniach 23 i 30 czerwca br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się doroczne szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów środowiskowych w procedurach przetargowych.
2014-07-01 10:00:16
więcej
17Cze
Konferencja "eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych"
17 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się konferencja „eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych”.
2014-06-18 15:53:51
więcej
6Cze
Konferencja „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” w Gdyni
W dniu 6 czerwca 2014 r. w Gdyni odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja zatytułowana „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2014-06-10 09:04:19
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links