E-Katalogi
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Kanał RSS WAŻNE KOMUNIKATY  
Awaria Systemu IVR
w związku z awarią systemu umożliwiającego interaktywną obsługę połączeń telefonicznych, prosimy o korzystanie z informacji zawartych w zakładce BIP/Kontakt
2015-09-23 11:45:43
Platforma eKatalogi – nowe nabory na: okablowanie sieciowe, telefony komórkowe, baterie, baterie alkaliczne, akcesoria komputerowe, drukarki i plotery
Udostępniona przez Urząd Zamówień Publicznych Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów daje coraz więcej możliwości na sprzedaż i kupno towarów. Ogłoszone zostały kolejne nabory.
2015-09-10 13:55:20
więcej
Ankieta dla Zamawiających dot. udziału podwykonawców i podmiotów trzecich w postępowaniach o zamówienie publiczne w 2014 r.
Zapraszamy Zamawiających do wypełnienia ankiety dot. udziału podwykonawców i podmiotów trzecich w postępowaniach o zamówienie publiczne w 2014 r.
2015-08-20 09:20:04
więcej
Kanał RSS AKTUALNOŚCI   
Wzór zawiadomienia z WR, NBO i dla umów powyżej 4 lat
W związku z obowiązkiem wynikającym. art. 67 ust. 2 i/lub art. 62 ust. 2 i/lub art. 142 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wybór trybu z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia, termin zawarcia umowy) Departament Kontroli Doraźnej zwraca się z prośbą, o wypełnianie i przesyłanie zawiadomień o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z WR, NBO i dla umów pow. 4 lat zgodnie z załączonym wzorem zawiadomienia.
2015-10-08 09:33:59
więcej
Wydarzenie organizowane w ramach Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne
W dniach 9.10.2015 oraz 12.10.2015 odbędą się, organizowane w ramach Punktu Informacyjnego Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP seminaria poświęcone międzynarodowym zamówieniom publicznym.
2015-10-06 09:19:17
więcej
Objęcie konferencji patronatem Prezesa
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych objął patronatem międzynarodową konferencję "Reforma prawa zamówień publicznych II. Sektor użyteczności publicznej i PPP" organizowaną przez Uniwersytet Łódzki i Urząd Miasta Łodzi.
2015-09-28 10:59:04
więcej
Seminarium "Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego" we Wrocławiu
Zapraszamy do udziału w seminarium Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego” we Wrocławiu.
2015-09-18 11:10:42
więcej
Wyrok SO w Gdańsku na skutek powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niejasne i nieprecyzyjne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie mogą być interpretowane na niekorzyść wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i nie mogą prowadzić do ich eliminacji z udziału w postępowaniu – orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku wydanym na skutek powództwa Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2015-09-18 10:42:01
więcej
Zielone zamówienia publiczne - VIII edycja szkoleń - brak miejsc
Szanowni Pańtwo, informujemy, iż zakończony został nabór uczestników na szkolenia dot. zielonych zamówień publicznych organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Szkolenia odbędą się w terminach 29 września i 1 października br. w Warszawie.
2015-09-07 11:56:30
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Kanał RSS WAŻNE WYDARZENIA   
1Paź
Zielone zamówienia publiczne – VIII edycja szkoleń
W dniach 29 września oraz 1 października br. odbyły się w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych szkolenia poświęcone tematyce zielonych zamówień publicznych.
2015-10-02 13:36:13
więcej
29Wrz
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
W dniu 29 września 2015 roku odbyło się we Wrocławiu zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych, kolejne z cyklu, seminarium poświęcone praktycznym aspektom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 osób, przede wszystkim przedstawicieli instytucji udzielających zamówień publicznych.
2015-09-30 11:38:27
więcej
15Wrz
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów–eKatalogi - spotkanie dla zamawiających
15 września 2015 r. odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych spotkanie, którego celem było zaprezentowanie funkcjonalności Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów – eKatalogi.
2015-09-16 15:59:36
więcej
25Cze
Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
W dniu 25 czerwca 2015 r. w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium zatytułowane „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”.
2015-06-26 14:09:50
więcej
Pokaż wszystkie | Pokaż archiwalne
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links